Bosna hersek dating

A native of Bosnia and Herzegovina, regardless of ethnicity, is identified in English as a Bosnian.The terms Herzegovinian and Bosnian are maintained as a regional rather than ethnic distinction, and the region of Herzegovina has no precisely defined borders of its own.), sometimes called Bosnia-Herzegovina, and often known informally as Bosnia, is a country in Southeastern Europe located on the Balkan Peninsula. Bordered by Croatia to the north, and west; Serbia to the east; Montenegro to the southeast; and the Adriatic Sea to the south, with a coastline about 20 kilometres (12 miles) long surrounding the town of Neum.In the central and eastern interior of the country the geography is mountainous, in the northwest it is moderately hilly, and the northeast is predominantly flatland.Nosioci važećih diplomatskih, službenih i običnih pasoša, koji su akreditovani pri Odjeljenju za diplomatski protokol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak/tranzit/boravak u Bosni i Hercegovini. Detaljnije informacije o viznom režimu USLOVI ZA DOBIJANE VIZE Za dobijanje vize za ulazak u Bi H, potrebno je lično u Ambasadi Bi H predati sljedeće dokumente:1.

U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati!

Bosnia and Herzegovina is a region that traces permanent human settlement back to the Neolithic age, during and after which it was populated by several Illyrian and Celtic civilizations.

Culturally, politically, and socially, the country has a rich history, having been first settled by the Slavic peoples that populate the area today from the 6th through to the 9th centuries.

Ako posjećujete porodicu ili prijatelje:- Pozivno pismo (obrazac 5).

Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u Bi H, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz Bi H.